Elagent

Miljöhantering


Som ett steg i vårt miljöarbete har vi miljöbilar som drivs på Biogas i vår fordonspark. Allt för att bidra till en bättre miljö.

 

Målsättningen i stort skall alltid vara att minimera den miljöpåverkan vi åstadkommer. Med de bästa inom våra ramar, tekniska möjligheter som finns.

 

Kretsloppets flöde skall helst vara utan att nya ej förnybara naturresuser förbrukas samt att tillverkning och upparbetning av material ej påverkar miljön. Detta är förstås en omöjlighet just nu men om ribban sätts högt kan vi med all säkerhet komma en bra bit på väg.

 

Vi på elagent använder i största möjliga mån halogenfritt matrial.

Vi följer även EUs ekodesigndirektiv och väljer energisnåla ljuskällor när vi installera ny armaturer.

Miljö